Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Plánování a provádění letu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PAP Z,ZK 4 2P+2C+14B česky
Přednášející:
Ota Hajzler, Roman Matyáš
Cvičící:
Ota Hajzler, Roman Matyáš
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Hmotnosti a vyvážení. Způsoby stanovování zatížení letounu. Vyhotovení dokumentace pro let - loadsheet, trimsheet. Výpočet polohy těžiště. Vážení letadel. Účinky přetížení letadla. Základní rychlosti. Vyhlášené délky letišť. Stanovení vzletové a přistávací výkonnosti. Drift down. ETOPS. MEL. Plánování a sledování letu. Volba tratě, hladiny a rychlosti. Mapy. ICAO ATC letový plán. Letištní provozní minima. Plán paliva. Provozní letový plán.

Požadavky:

Základní znalost mechaniky tuhých těles, aerodynamiky letadel, stavby letadel a leteckých předpisů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s problematikou hmotnosti a vyvážení, výkonností letounu, plánování a sledování letu a s předpisovými požadavky pro zajištění obchodní letecké dopravy.

Studijní materiály:

Volner, R. a kolektiv: Flight planning management. CERM, Brno. 2007

Join Aviation Authorities ? ATPL: Theoretical Knowledge Manual ? Jepessen. 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3851206.html