Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Letecké motory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LCM Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Michal Freigang, Daniel Hanus, Jakub Kraus, Denisa Kupková, Denisa Kupková, Roman Matyáš, Tomáš Parýzek, Tomáš Parýzek, František Straka, Kateřina Stuchlíková, Pavel Valenta
Cvičící:
Michal Freigang, Daniel Hanus, Jakub Kraus, Denisa Kupková, Denisa Kupková, Roman Matyáš, Tomáš Parýzek, Tomáš Parýzek, František Straka, Kateřina Stuchlíková, Pavel Valenta
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Letadlový pístový spalovací motor, teoretický základ, konstrukční uspořádání, pracovní charakteristiky. Vrtule, funkce, konstrukce a pracovní charakteristiky. Proudové turbínové motory, rozdělení, princip činnosti, tepelné oběhy a jejich vlastnosti. Konstrukční uspořádání a provozní charakteristiky turbínových motorů jedno a dvouproudových, motorů turbovrtulových a turbohřídelových. Pomocné energetické jednotky.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit princip činnosti a teoretický základ pro osvojení funkce a praktického ovládání letadlových pohonných jednotek s pístovými a turbínovými motory v minimálním rozsahu a obsahu odpovídajícím požadavkům Learning Objectives pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1.

Studijní materiály:

Hanus, D. a kol.: Pohonná jednotka, učební texty dle předpisu JAR FCL 1. Akademické vydavatelství CERM. Brno. 2006

Hanus, D.: Pohon letadel, skriptum ČVUT. Vydavatelství ČVUT. 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3839206.html