Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémy vozidel a interakce s řidičem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SVIR Z,ZK 7 3P+3C česky
Přednášející:
Stanislav Novotný
Cvičící:
Stanislav Novotný
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Teorie řízení a regulace. Elektronické řídící systémy a jejich a vztah k dynamice jízdy, faktory působící na dynamiku jízdy, kolizní situace, prevence, testování. Vlastní diagnostika vozidla, vlivy vycházející z konstrukce vozidla a volby materiálu, volby technologie, datové podklady pro diagnostiku, legislativní požadavky. Vztah člověk - stroj v historii a současnosti. Ergonomie. Příčiny a projevy únavy, agresivity, monotonie.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základy vozidlových elektronických řídících a regulačních systémů, s problematikou rozhraní člověk - stroj a způsobem získávání dat pro řízení a regulaci včetně související problematiky.

Studijní materiály:

Vysoký, P.: Systémy řízení dopravních prostředků, Skripta ČVUT FD, 2004

Vlk, F.: Elektrická zařízení motorových vozidel, vydavatelství: František Vlk, 2005

Vlk, F.: Zkoušení a diagnostika motorových vozidel, vydavatelství: František Vlk, 2006

Stanton, N., Salmon, P., Rafferty, L., at al.: Human Factors Methods, vydavatel: Ashgate, 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3825306.html