Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dopravní technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16DOTE Z,ZK 6 3P+3C česky
Přednášející:
Josef Mík
Cvičící:
Josef Mík
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Druhy dopravních prostředků, jejich hlavní vlastnosti a principy. Konstrukce a stavební prvky dopravních prostředků, důležitá legislativa, zkušebnictví. Pohony a přenos hnací síly, způsoby akumulace energie a její přeměny na kinetickou. Dynamika jízdy vozidel pozemní dopravy (podélná, příčná, svislá, řiditelnost, odpružení, kolo-vozovka), matematické řešení dynamických systémů. Konstrukční prvky pasivní, aktivní a integrované bezpečnosti vozidel.

Požadavky:

úvod do dopravních prostředků

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je dát studentům přehled o druzích dopravních prostředků a jejich základních vlastnostech ve vztahu k prostředí a platné legislativě a vhodnosti užití v rámci daných podmínek. Studenti se seznámí s jejich konstrukcí, typickými prvky, pohonnými jednotkami, dále pak se základními principy pasivní a aktivní bezpečnosti, teorií dynamiky jízdy.

Studijní materiály:

Pohl, R.: Dopravní prostředky, Nadace Kristiána Josefa Willenberga, Praha 1999

First, J.: Zkoušení automobilů a motocyklů: příručka pro konstruktér, S&T, Praha 2008

Vlk, F.: Dynamika motorových vozidel. Vlk, nakladatelství a vydavatelství, Brno 2000

Vlk, F.: Podvozky motorových vozidel. Vlk, nakladatelství a vydavatelství, Brno 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3825206.html