Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Telekomunikace a místní sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TAMS Z,ZK 7 3P+3C česky
Přednášející:
Tomáš Zelinka (gar.)
Cvičící:
Zdeněk Lokaj, Martin Šrotýř
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Představení stávajícího stavu a aktuálních vývojových trendů telekomunikačních systémů s důrazem na jejich využití v ITS. Je vysvětleno legislativní prostředí poskytování telekomunikačních služeb, jsou představeny jednotlivé klíčové prvky a obvodová řešení telekomunikační systémů a jsou vysvětleny souvislosti mezi parametry jednotlivých částí a performačními indikátory telekomunikačních systémů, které jsou typicky integrální součásti ITS systémů.

Požadavky:

Znalosti matematiky a fyziky, systémové analýzy, základů informatiky a teorie řídicích systémů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání přehledu v dynamicky se vyvíjejícím prostředí telekomunikačních systémů. Důraz je kladen na pochopení vzájemných vazeb mezi technickým řešením hierarchicky uspořádaných telekomunikačních sítí a performačními indikátory kvantifikujícími vlastnosti telekomunikačních služeb v kontextu integrace do ITS a specificky C-ITS řešení.

Studijní materiály:

Moos, P., Zelinka, T., Malinovský, V.: Telekomunikační služby, ČVUT Praha, 2007

Zelinka, T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9

Jirovsky, V., Novak, M., Svitek, M., Votruba, Z., Zelinka, T.: Transport Telematics ? Systemic View., WSEAS press, 2013, ISBN: 978-1-61804-144-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3823206.html