Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Informační systémy v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ISYD Z,ZK 7 2P+4C česky
Přednášející:
Marek Kalika, Jana Kaliková, Jan Krčál
Cvičící:
Jana Kaliková, Jan Krčál
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Pokročilé databázové technologie. Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Portálové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript and PHP). Technologie jazyka XML.

Požadavky:

základní znalosti z oblasti návrhu relačních databázových systémů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti tvorby informačních systémů založených na databázových technologiích. Pochopit a využívat znalosti při vývoji komunikační části informačního systému nad portálovou technologií, základní pravidla pro uživatelské rozhraní.

Studijní materiály:

Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8

Jeřábek M., a kol.: Databázové systémy pro dopravní aplikace, vydavatelství ČVUT, 2010

Moos P., Malinovský V.: Informační systémy a technologie, Praha, 2006, ČVUT-ČAV

McLeod, R.: Management Information Systems, ISBN 0-13-8961

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3817206.html