Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Matematické metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MAMY Z,ZK 7 3P+3C česky
Přednášející:
Jan Přikryl (gar.)
Cvičící:
Jan Přikryl (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Základy matematické teorie řízení, základy matematického modelování a modelování z měřených dat, metody statistického učení, základy optimalizace, lineární a dynamické programování, vícekriteriální optimalizace. Grafové úlohy.

Požadavky:

Základní znalosti algebry a matematické analýzy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student ovládá základy matematické teorie řízení, zná základní postupy matematického modelování a modelování z dat a dokáže je aplikovat na jednoduché úlohy z oblasti ITS, má přehled o jednoduchých metodách matematické optimalizace a dokáže je použít na řešení jednoduchých praktických problémů v oblasti ITS.

Studijní materiály:

Enns, R. H., McGuire, G. C.: Computer Algebra Recipes ? An Introductory Guide to the Mathematical Models of Science. Springer, 2006.

Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J.: The Elements of Statistical Learning, 2nd ed. Springer, 2009.

Bertsekas, D.: Dynamic programming and Optimal Control. Athena Scientific, 2012, 1270pp.

Poznámka:
Další informace:
http://zolotarev.fd.cvut.cz/mamy/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3815206.html