Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie veřejné dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TVD Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Michal Drábek, Vít Janoš, Zdeněk Michl, Jiří Pospíšil
Cvičící:
Michal Drábek, Vít Janoš, Zdeněk Michl, Jiří Pospíšil
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Obsahem předmětu je podrobný popis nových poznatků a základních principů hierarchického plánování dopravní obsluhy území veřejnou dopravou s vazbou na dopravní plánování a poptávku po přepravě. Předmět je zaměřen na proces vícenásobné a vícestupňové optimalizace systému veřejné dopravy.

Požadavky:

znalost metod operačního výzkumu, teorie grafů, optimalizačních metod, teorie hromadné obsluhy, základních principů technologie dopravy, teorie dopravy a teorie systémů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen navrhnout dopravní obsluhu konkrétního území veřejnou osobní dopravou v závislosti na struktuře osídlení. Využije přitom všechny fáze procesu plánování nabídky ve veřejné osobní dopravě s následným vyhodnocením efektivity navrženého systému.

Studijní materiály:

Štěrba, R., Pastor, O.: Osobní doprava v území a regionech, ČVUT, 2005.

Nachtigall, K.: Periodic Network Optimization and Fixed Interval Timetables, Hildesheim, 1998.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3811206.html