Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Malý a střední podnik

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MAS Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Václav Baroch
Cvičící:
Václav Baroch
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Malý a střední podnik – záměr, plán, trh, analýza, finance, řízení, rozhodování, přežití, růst.

Požadavky:

základy technologie, marketingové techniky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s významem malého a středního podnikání v hospodářství jako základního článku prosperity ekonomiky, zvládnutí zpracování podnikatelského plánu jako základního nástroje pro zvládnutí inovačních záměrů a pochopení, že podstatné je racionální stanovení toků hotovosti pro úspěšné zhodnocení vložených prostředků.

Studijní materiály:

Duchoň, B.: Management malého podniku, Praha: ČVUT, 1995. 106 s. ISBN 80-01-01263-8.

Staňková, A: Podnikáme úspěšně s malou firmou, C.H. Beck, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3801206.html