Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Datamining

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14DMG KZ 2 0P+2C česky
Přednášející:
Radek Holý
Cvičící:
Radek Holý
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Typy zdrojů dat a získávaných znalostí, datové sklady a technologie OLAP pro získávání znalostí z dat, předzpracování dat v procesu získávání znalostí, systémy pro dolování dat, dolování charakteristik pojmů (tříd), dolování asociačních pravidel z relačních dbf. a datových skladů, klasifikace (rozhod. strom, Bayesovská klas., využití neuron. sítí). Predikce. Shluková analýza. Dolování ve složitě strukturovaných datech, multimediálních dbf., www.

Požadavky:

struktura databáze, normalizace databáze, pohledy, SQL, typy dat, základní znalosti informačních systémů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou získávání znalostí z různých typů datových zdrojů, vysvětlit typy užitečných znalostí a jednotlivé kroky procesu získávání znalostí z dat a seznámit je s technikami a nástroji používanými při tomto procesu.

Studijní materiály:

Daniel T. Larose: Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining, 2005, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 9780471

Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann Publishers, 2006

Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003, 366 s., ISBN 80-200-1062-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3777206.html