Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Lineární programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11LP KZ 3 2P+1C+12B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Formulace úlohy lineárního programování, přepis některých praktických úloh pomocí úlohy lineárního programování, simplexy a konvexní polyedry, simplexová metoda, bazická řešení, princip duality v lineárním programování, stabilita řešení úlohy lineárního programování, dopravní úloha.

Požadavky:

diferenciální počet na úrovni přednášky Calculus 1, lineární algebra na úrovni přednášky Lineární algebra

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s metodou lineárního programování a typy úloh, které lze pomocí ní řešit.

Studijní materiály:

Linda B., Volek J.: Lineární programování, univerzita Pardubice, 2009

Brázdová M.: Řešené úlohy z lineárního programování, univerzita Pardubice, 2011

Tuzar A., Maxa P., Svoboda V.: Teorie dopravy, skriptum FD ČVUT, Praha, 1997

Švrček J.: Lineární programování v úlohách, skriptum PřF, Olomouc, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3775206.html