Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Lineární programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11LP KZ 3 2P+1C+12B česky
Přednášející:
Ivan Nagy (gar.)
Cvičící:
Ivan Nagy (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Řešení soustavy lineárních rovnic. Lineární model a jeho konstrukce. Základní úlohy: plánování výroby, směšovací problém, řezný problém, dopravní problém, přiřazovací problém. Geometrické řešení v rovině. Dualita, stabilita a citlivost. Úlohy o optimální produkci. Úlohy formulované jako přiřazovací problém. Nejkratší cesty grafem.

Požadavky:

diferenciální počet na úrovni přednášky Calculus 1, lineární algebra na úrovni přednášky Lineární algebra

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s metodou lineárního programování a typy úloh, které lze pomocí ní řešit.

Studijní materiály:

Linda B., Volek J.: Lineární programování, univerzita Pardubice, 2009

Brázdová M.: Řešené úlohy z lineárního programování, univerzita Pardubice, 2011

Tuzar A., Maxa P., Svoboda V.: Teorie dopravy, skriptum FD ČVUT, Praha, 1997

Švrček J.: Lineární programování v úlohách, skriptum PřF, Olomouc, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3775206.html