Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kinematika a dynamika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18KAD Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Stanislav Hračov, Vít Malinovský, Vít Malinovský, Michaela Neuhäuserová, Michaela Neuhäuserová, Petr Zlámal
Cvičící:
Stanislav Hračov, Vít Malinovský, Vít Malinovský, Michaela Neuhäuserová, Michaela Neuhäuserová, Petr Zlámal
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Přímočarý a křivočarý pohyb hmotného bodu. Kinematika tuhého tělesa. Kinematika tuhé desky v rovině. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Kmitání s jedním stupněm volnosti. Kmitání volné a vynucené. Vynucené kmitání při buzení harmonickou silou. Kmitání tlumené. Základy teorie rázu. Úvod do řešení kmitání soustav s více stupni volnosti.

Požadavky:

diferenciální a integrální počet

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Úlohy kinematiky tuhých těles v rovině i v prostoru. Princip sestavování pohybových rovnic, řešení úloh kmitání s jedním stupněm volnosti a to pro kmitání volné i viskózně tlumené, vlastní i vynucené. Aplikace na vybrané problémy technické praxe.

Studijní materiály:

Jíra J., Micka M., Puchmajer P.: Kinematika a dynamika v dopravě: příklady. Vyd. ČVUT, 2004.

Baťa M., Plachý V., Trávníček F., Dynamika stavebních konstrukcí, SNTL, Praha 1987.

Zeman V., Laš V.: Dynamika v příkladech. Vydavatelství ZČU Plzeň, 1997.

Engineering Mechanics: Dynamics (5th Edition) by Anthony M. Bedford, Prentice Hall, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3755206.html