Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dopravní průzkumy a simulace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DOPS Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Teorie dopravního proudu. Způsoby sledování - profilové, prostorově časové. Automatické sčítání dopravy. Parametry bezpečnosti - nehodovost, konfliktní situace. Průzkumy ve veřejné hromadné dopravě. Přehled dopravních modelů pro mikrosimulace. Seznámení s pracovním prostředím aplikace. Vysvětlení pohybu vozidel v systému. Tvorba a simulace mikroskopického dopravního modelu. Vyhodnocení výstupních charakteristik. 4D vizualizace modelu.

Požadavky:

zpracování dat ze silniční dopravy, statistické metody pro vyhodnocení datových souborů, intenzita, hustota, rychlost, rovnice kontinuity, modely dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou sběru a vyhodnocování dopravně inženýrských dat a na základě těchto podkladů pak naučit studenty vytvářet mikroskopické dopravní modely a simulace multimodálních dopravních proudů.

Studijní materiály:

Technické podmínky TP189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“

Technické podmínky TP225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy“

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3725206.html