Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezpečnostní technologie dopravních a informačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23BDIS KZ 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Bezpečnost dopravních prostředků - principy, zkoušení a hodnocení. Integrální bezpečnost a její řízení zaměřená na kritické objekty a infrastruktury. Bezpečnost informačních systémů a jejich odolnost.

Požadavky:

fyzika, matematika, matematická logika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout studentům celkový přehled o bezpečnostní problematice v dopravě a navazujících oborech.

Studijní materiály:

Procházková, D.: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN: 978-80-01-04844-3. ČVUT, Praha 2011, 483p.

Procházková, D.:Bezpečnost kritické infrastruktury. ČVUT, Praha 2012, ISBN: 978-80-01-05103-0, 318p.

Procházková, D.: Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ISBN 978-80-01-05479-6. ČVUT, Praha 2014

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3709206.html