Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémová analýza

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SYSA Z,ZK 5 2P+2C+14B česky
Přednášející:
Zuzana Bělinová
Cvičící:
Petr Bureš, Adam Hlubuček, Patrik Horažďovský, František Kekula, Zaid Mahmoud, Zuzana Purkrábková, Jiří Růžička, Milan Sliacky
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do systémových věd, systémový přístup, terminologie, typové úlohy systémové analýzy, identifikace systému, rozhraní systému a úlohy na rozhraní, procesy, chování systému a jeho analýza, silné funkce a procesy, genetický kód, identita systému, architektura systému. Nástroje pro práci na systému - Petriho sítě, rozhodovací tabulky, algoritmy pro strukturní úlohy. Měkké versus tvrdé systémy, metody práce s měkkými systémy.

Požadavky:

znalost středoškolské matematiky, samostatné myšlení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti umí definovat a analyzovat úlohy a problémy reálného světa v širších souvislostech. Umí prácovat s tvrdými i měkkými systémy. Studenti umí řešit základní úlohy systémové analýzy na systému s důrazem na identifikaci systému, řešení úloh na rozhraní, strukturních úloh, nalezení chování systému, genetického kódu a identity systému.

Studijní materiály:

Votruba, Kalika, Klečáková. Systémová analýza. Skripta ČVUT, 2. vydání, 2008

Dudorkin J.: Systémové inženýrství a rozhodování, Praha, ČVUT, 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3701206.html