Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář ze statiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SS Z 0 0P+2C česky
Přednášející:
Jan Vyčichl
Cvičící:
Jan Vyčichl
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Obecná soustava sil v rovině a v prostoru. Reakce hmotných objektů a složených soustav. Vnitřní síly na staticky určitém nosníku a jednoduchém rámu. Užití principu virtuálních prací pro výpočet reakcí staticky určité soustavy. Určení osových sil v prutových soustavách - metoda styčných bodů a průsečná metoda. Geometrie ploch průřezu. Rovinné vláknové polygony.

Požadavky:

matematická analýza

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí v dopravě, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.

Studijní materiály:

Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 10, Praha, ČVUT ES, 1995

Kufner V., Kuklík P.: Statika stavebních konstrukcí. Příklady staticky určitých konstrukcí, Praha, ČVUT ES, 1984

Jíra, J., Micka, M.: Statika, Vydavatelství ČVUT, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3693206.html