Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Statika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SAT Z,ZK 4 2P+2C+14B česky
Přednášející:
Marcel Adorna, Tomáš Doktor, Tomáš Doktor, Jan Falta, Petr Koudelka, Daniel Kytýř, Michaela Neuhäuserová, Václav Rada, Václav Rada, Jitka Řezníčková, Jan Šleichrt, Jan Vyčichl
Cvičící:
Marcel Adorna, Tomáš Doktor, Tomáš Doktor, Jan Falta, Petr Koudelka, Daniel Kytýř, Michaela Neuhäuserová, Václav Rada, Václav Rada, Jitka Řezníčková, Jan Šleichrt, Jan Vyčichl
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Obecná soustava sil. Posuzovaní statické určitosti, výpočet reakcí těles a složených soustav. Stanovení vnitřních sil na staticky určitém nosníku (analýza přímých, šikmých a lomených prutů) a jednoduchém rámu. Princip virtuálních prací, použití kinematické metody pro výpočet reakcí staticky určité soustavy. Určení osových sil v prutových soustavách metodou styčných bodů a průsečnou metodou. Průřezové charakteristiky. Vláknové polygony, řetězovky.

Požadavky:

matematická analýza

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí v dopravě, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.

Studijní materiály:

Jíra J., Micka M.: Statika, Vydavatelství ČVUT, 2006

Muk J.: Statika I, Praha, Vydavatelství ČVUT 2007

Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 20, Praha, ČVUT 2002

A. Juříková et al.: Stavební mechanika, VŠB 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3691206.html