Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MTY Z,ZK 3 2P+1C+10B česky
Přednášející:
Jan Falta, Michaela Neuhäuserová, Václav Rada, Jaroslav Valach
Cvičící:
Jan Falta, Michaela Neuhäuserová, Václav Rada, Jaroslav Valach
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní kurz nauky o materiálu vykládá výsledné mechanické vlastnosti látek na základě vazebných sil a mikrostruktury, výklad klade důraz na kovy jako hlavní konstrukční materiály, na technologické postupy řízení jejich struktury a tím i vlastností, ale zabývá se i ostatními významnými třídami materiálů - keramikou, polymery a kompozity. Pozornost je věnována i degradačním procesům v materiálech, defektoskopii a mechanickým zkouškám

Požadavky:

středoškolské znalosti matematiky, fyziky a chemie v rozsahu gymnázia

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumět základní souvislosti mezi vnitřní strukturou technických materiálů a jejich mechanickými vlastnostmi. Bezpečně se orientovat v hlavních pojmech popisu mechanických vlastností. Pochopení, jak lze technologicky ovlivňovat řízením struktury výsledné vlastnosti materiálů.

Studijní materiály:

Machek, V. - Sodomka, J.: Nauka o materiálu, ČVUT 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3689206.html