Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PRG KZ 2 0P+2C+8B česky
Přednášející:
Jana Kaliková (gar.), Vít Fábera, Michal Jeřábek, Jan Krčál, Alena Plašilová, Jan Procházka, Kirill Smirnov, Lukáš Svoboda, Jan Zelenka
Cvičící:
Jana Kaliková (gar.), Vít Fábera, Michal Jeřábek, Jan Krčál, Alena Plašilová, Jan Procházka, Kirill Smirnov, Lukáš Svoboda, Jan Zelenka
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Algoritmy – algoritmizace úlohy, vyšší programovací jazyky, úvod do jazyka C, proměnné, konzolový vstup a výstup, základní operátory, podmínky, příkaz switch, cykly, pole, funkce a procedury, rekurze, tvorba interaktivního programu s využitím funkcí a procedur.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí metod strukturovaného programování a algoritmizace úloh a jejich využití při programování v jazyku C.

Studijní materiály:

Fábera V., Krušina K., Malinovský V.: Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C, skripta, vydavatelství ČVUT, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3679206.html