Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PRG KZ 2 0P+2C+8B česky
Přednášející:
Jana Kaliková (gar.), Vít Fábera, Radek Holý, Michal Jeřábek, Marek Kalika, Zdeněk Lokaj, Lukáš Svoboda, Martin Šrotýř, Jan Zelenka
Cvičící:
Jana Kaliková (gar.), Vít Fábera, Radek Holý, Michal Jeřábek, Marek Kalika, Zdeněk Lokaj, Lukáš Svoboda, Martin Šrotýř, Jan Zelenka
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Algoritmizace úloh, metody strukturovaného programování a filozofie vyšších programovacích jazyků, základy programovacího jazyka C (datové typy, proměnné, řídicí struktury, pole, funkce), programovací techniky, složitost algoritmu.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí metod strukturovaného programování a algoritmizace úloh a jejich využití při programování v jazyku C.

Studijní materiály:

Fábera V., Krušina K., Malinovský V.: Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C, skripta, vydavatelství ČVUT, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3679206.html