Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Calculus 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11CAL2 Z,ZK 5 2P+3C+20B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Neurčitý integrál, Newtonův integrál, Riemannův integrál funkce jedné reálné proměnné, nevlastní Riemannův integrál, Riemannův integrál v Rn. Riemannův integrál přes regulární nadplochu. Křivkový a plošný integrál druhého druhu, Stokesovy věty. Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.

Požadavky:

diferenciální počet, lineární algebra

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní metody integrace funkce jedné reálné proměnné, použití integrálů v geometrii a fyzice, matematická formulace zákonů zachování, řešení jednoduchých diferenciálních rovnic a jejich soustav.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum FD ČVUT, 2010

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum FD ČVUT, 2005

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3663206.html