Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Calculus 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11CAL1 Z,ZK 7 2P+4C+22B česky
Přednášející:
Ondřej Navrátil (gar.), Magdalena Hykšová
Cvičící:
Ondřej Navrátil (gar.), Magdalena Hykšová, Bohumil Kovář, Tomáš Třasák, Olga Vraštilová
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Posloupnost reálných čísel a její limita. Základní vlastnosti zobrazení. Funkce jedné reálné proměnné, její limita a derivace. Geometrické vlastnosti n-rozměrného Euklidova prostoru a kartézský systém souřadnic. Geometrický význam diferenciálu funkce více reálných proměnných, diferenciální počet funkcí více reálných proměnných.

Požadavky:

středoškolská matematika na úrovni maturity

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními myšlenkami a metodami diferenciálního počtu a jeho použití při řešení problémů, s nimiž se setkají při dalším studiu.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum FD ČVUT, 2010

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum FD ČVUT, 2005

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3661206.html