Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praxe podle odborného zaměření posluchače

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCPOZ Z 1 120XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu praxe se posluchač pod vedením zkušeného mentora seznámí s chodem daného pracoviště, potřebnou administrativou, způsobem vedení evidence, systémem plánování, s úkoly jednotlivých laboratoří či oddělení (podle typu pracoviště, na kterém praxe probíhá). Rozsah náplně praxe je dán dohodou garanta studijního oboru a metora.

Požadavky:

O praxi si vede posluchač podrobný deník, který mu potvrzuje, společně s vyhodnocením jeho práce, mentor.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Praxe probíhá na smluvních pracovištích FBMI (např. SÚJCHBO, Příbram, Krajské ředitelství HZS, Krajské ředitelství PČR, Magistrát statutárního města Kladna) nebo na pracovišti, na kterém si stáž dohodl posluchač, a které svým zaměřením a rozsahem své činnosti je zárukou kvalitního průběhu stáže.

Cíle studia:

Cílem praxe je seznámení posluchače s pracovištěm, které je zaměřeno na řešení problematiky krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Studijní materiály:

podle doporučení mentora praxe

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3628906.html