Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCOPB KZ 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Hlavní akcent je položen na plnění úkolů jednotlivých subjektů při ochraně společenských zájmů a s ní související ochranou práv a zájmů osob. Výchovně vzdělávací cíle předmětu budou mj. naplňovány využitím metody modelování variant adekvátních řešení a postupů ve vztahu k reálným problémům praktické činnosti, aplikací metody analýzy a syntézy, rozboru současné právní úpravy a konkrétních praktických postupů řídících a výkonných pracovníků obecní policie (dále jen OP). Dále na poznání a orientaci ve zkoumané oblasti činnosti soukromých bezpečnostních služeb (dále jen SBS).

Požadavky:

-zpracování zápočtové práce

-účast na přednáškách, dle směrnice děkana FBMI

-vypracování zápočtového testu v délce 60 minut, 20 otázek

-hodnocení testu: výborně 20 - 19 správných odpovědí; velmi dobře 18 - 17; dobře 16 - 15; uspokojivě 14 - 13; dostatečně 12 - 11; nedostatečně 10 a méně

-hodnocení bude dále provedeno ústními doplňkovými otázkami k testům

Osnova přednášek:

[1] Charakteristika obecní policie.

[2] Úkoly obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

[3] Výklad pojmů veřejný pořádek, ochrana veřejného pořádku a místních záležitostí veřejného pořádku.

[4] Podstata a obsah věcné a místní působnosti obecní policie.

[5] Povinnosti strážníků a jejich aplikace v praktické činnosti.

[6] Oprávnění strážníků a jejich aplikace v praktické činnosti.

[7] Donucovací prostředky a použití zbraně strážníky.

[8] Základní úkoly soukromých bezpečnostních služeb.

[9] Právní základy soukromých bezpečnostních služeb.

[10] Vymezení věcné a místní působnosti soukromých bezpečnostních služeb.

[11] Vymezení forem a metod činnosti soukromých bezpečnostních služeb.

[12] Stráže: lesní stráž, stráž ochrany přírody.

[13] Rybářská stráž, myslivecká stráž, vodní stráž.

[14] Opakování, klasifikovaný zápočet

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Posláním předmětu Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby je podání komplexní informace o podstatě a hlavních směrech činnosti OP a SBS.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Vetešník, P., Chauer, I. Zídka, A. a kol. Obecní policie. Plzeň: A. Čeněk, 2013. 330 s. ISBN 978-80-7380-463-3

Vetešník, P., Chauer, I. Příručka strážníka. Plzeň: A. Čeněk, 2014. 182 s. ISBN 978-80-7380-542-5

Macek, P. a kol. Bezpečnostní služny. Praha: POLICE HISTORY, 2001, 196 s. ISBN 80-86477-03-7

Doporučená literatura

MACEK, Pavel, HÁJEK, Vladimír. Obecní policie. Praha: Policejní akademie ČR, 2003. 168 s. ISBN: 80-7251-133-5.

MACEK, Pavel, NOVÁK, František. Privátní bezpečnostní služby. Praha : POLICE HISTORY, 2005. s. 316. ISBN 80-86477-23-1.

KOVÁRNÍK, Libor. Mimoresortní bezpečnostní služby. Praha : Policejní akademie ČR, 2008. ISBN 978-80-7251-277-5

KOVÁRNÍK, Libor, TÓTH, Jozef. Policejní akce. 1. vyd. Praha : Policejní akademie ČR, 2009.

HRUDKA, Josef, ZÁMEK, David a kol. Organizace a činnost policejních služeb. Mělník : POLICE HISTORY, 2012. ISBN 978-80-86477-56-5.

NAVRÁTIL, Jan. Zákon o obecní policii.Studijní pomůcka pro strážníky a čekatele obecních a městských policií. Praha : Armex Publishing, 2011. 122 s.

KAMENÍK, Jiří, BRABEC, František. Komerční bezpečnost. Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Praha : ASPI, 2007. 338 s. ISBN 978-80-7357-309-6.

Porada, V. Filák, A. Základy teorie a metodologie policejních věd a teorie policejně bezpečnostní činnosti. Praha: Policejní akademie ČR, 2007, 268 s. ISBN 978-80-7251-239-3

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zákon č. 274/2008 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3628806.html