Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Management a krizové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCMKR Z,ZK 4 2P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a podstatou managementu krizového řízení, s příčinami vzniku krizových situací, s instutucionálním členěním krizového managementu, s všeobecnými zásadami vytváření sil a prostředků krizového řízení, s podstatou řešení krizových situací, s postupem vytváření krizových strategií a s informačním zabezpečením krizového managementu. Důraz je kladen na postavení krizového managementu ve veřejné správě a na teoretická východiska řešení krizových situací.

Požadavky:

Zápočet:

zpracování a včasné odevzdání seminární práce podle zadání;

hodnocení seminární práce:

dodržení zadaného tématu a věcná správnost,

dodržení stanoveného rozsahu, použití grafických příloh,

nejméně 50% účast a aktivní vystupování na cvičeních;

udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška:

zkouška je tvořena písemným testem z obsahu přednášek a seminářů;

testové otázky typu A,B,C, vždy jedna odpověď správná, za správnou odpověď 1bod;

test obsahuje 30 otázek, doba na vypracování odpovědí 90 min.;

hodnocení testu (písemné zkoušky):

A 30 - 28 bodů,

B 27 - 26 bodů,

C 25 - 24 bodů,

D 23 - 22 bodů,

E 21 - 20 bodů,

F 19 a méně bodů,

Osnova přednášek:

Historie a působnost krizového managementu.

Příčiny vzniku krizových situací a jejich klasifikace.

Postavení krizového managementu ve veřejné správě.

Definovaní cílů a úkolů krizového managementu.

Institucionální členění krizového managementu.

Příčiny selhávání managementu

Všeobecné zásady vytváření sil a prostředků krizového managementu.

Teoretický přístup k řešení krizových situací.

Proces řešení krizových situací.

Řešení podnikatelských krizí.

Krizové strategie a jejich vytváření.

Informační systém krizového managementu.

Nové přístupy ke krizovému řízení.

Osnova cvičení:

Historie a obsah krizového managementu.

Krizové situace a jejich klasifikace,

Postavení krizového managementu ve veřejné správě, jeho funkce a úkoly.

Cíle a úkoly krizového managementu.

Institucionální členění krizového managementu, zodpovědnost za jednotlivé oblasti.

Struktura krizového managementu v ČR.

Všeobecné zásady vytváření sil a prostředků krizového managementu.možnosti zefektivnění,

Teoretický přístup k řešení krizových situací.

Proces řešení krizových situací, jeho obsah a zákonitosti.

Řešení podnikatelských krizí, obecné postupy a efektivita.

Krizové strategie a jejich vytváření.

Informační systém krizového managementu.úkoly a rozsah,

Možnosti rozvoje a zvýšení efektivity krizovému řízení

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a podstatou managementu krizového řízení, s příčinami vzniku krizových situací, s instutucionálním členěním krizového managementu, s všeobecnými zásadami vytváření sil a prostředků krizového řízení, s podstatou řešení krizových situací, s postupem vytváření krizových strategií a s informačním zabezpečením krizového managementu. Důraz je kladen na postavení krizového managementu ve veřejné správě a na teoretická východiska řešení krizových situací.

Studijní materiály:

Šimák, L.: Krízový manažment vo verejnej správe, FŠI ŽU, Žilina, 2001

Pinka, B.: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, Linde, Praha, 2003

Horák, R. a kol.: Průvodce krizovým managementem pro veřejnou správu, Linde, Praha, 2004

Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe, Ekopress, s.r.o., Praha, 2004

Antušák, E., Kopecký, Z.: Základy teorie krizového managementu I, II, VŠE, Oeconomica, Praha, 2003

Doporučená literatura:

Právní normy krizového řízení ČR

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3627506.html