Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ionizující záření a radiační ochrana

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151124 Z,ZK 4 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Druhy a zdroje ionizujícího záření - záření alfa, beta, gama, neutrony, uzavřené a otevřené zářiče, radioaktivní kontaminace, vnější a vnitřní ozáření. Zdroje záření v jaderném reaktoru - štěpné fragmenty, okamžité neutrony a gama, záření štěpných produktů, indukované záření. Detekce a měření radioaktivního záření - projevy radioaktivního záření a jejich využití k detekci, ionizace a excitace, jaderné reakce, základní typy detektorů a dozimetrů. Základní dozimetrické veličiny - aktivita, fluence částic, kerma, expozice, dávka a jejich příkony, vzájemné vztahy mezi dozimetrickými veličinami. Biologické účinky záření - časné, pozdní, somatické, genetické. Principy a veličiny radiační ochrany - ekvivalentní dávka, efektivní dávka, dávkový ekvivalent, úvazek efektivní dávky, kolektivní efektivní dávka, koncepce ALARA a její aplikace, stanovení radiační zátěže člověka, limity radiační ochrany. Dávkové ekvivalenty od přírodních zdrojů a od lidské činnosti - typické dávky v prostorech jaderných energetických zařízení a v jejich okolí, srovnání s ostatními dávkami. Dozimetrie na jaderném energetickém zřízení - osobní, technologická, používané detektory a dozimetry.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3617206.html