Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Meziuniverzitní energetický seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2156027 Z 2 3P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:
Požadavky:

žádné konkrétní

Osnova přednášek:

Úvodní informace o průběhu předmětu

Přednáška 1 ? Úvod, typy zdrojů a jejich využití

Přednáška 2 ? Základní tepelné oběhy v energetice

Přednáška 3 ? Kotle a výměníky

Přednáška 4 ? Turbíny

Přednáška 5 ? Obnovitelné zdroje energie I

Přednáška 6 ? Obnovitelné zdroje energie II

Přednáška 7 ? Jaderné elektrárny

Přednáška 8 ? Jaderné reaktory ? bezpečnost, řízení

Přednáška 9 ? Vliv energetických zdrojů na elektrizační síť

Přednáška 10 ? Ekonomie energetických zařízení

Přednáška 11 ? Řízení a automatizace energetických zařízení

Přednáška 12 ? Závěrečné shrnutí, volná přednáška, prezentace studentů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými informacemi z oblasti energetiky z různých pohledů, a to strojní, elektro a jaderné a poukázat na důležitost mezioborových znalostí v oblasti energetiky.

Studijní materiály:

materiály lektorů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3607206.html