Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Laboratorní práce v energetice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2156028 Z 2 0P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Několikadenní/týdenní seminář zaměřený na reálné experimentální úlohy z oblasti energetiky a elektroenergetiky zaštiťované ústavy a katedrami energetiky na FS ČVUT v Praze, FSI VUT Brno, FS a FEI VŠB-TU Ostrava, vybranými katedrami FJFI ČVUT v Praze a oddělením CV Řež pod záštitou Středoevropského energetického institutu. Studenti si vyzkouší laboratorních úlohy z vybraných oblastí energetiky a elektroenergetiky (např. rozbor paliva, stanovení fluidačních charakteristik různých materiálů, výkon, účinnost a tepelné ztráty malého kotle, CCS technologie, měření charakteristik vybraných energetických zařízení (výzkumný reaktor, výměník tepla, kompresor, tepelné čerpadlo) a elektro zařízení (generátor, fázování zařízení, automatizace a řízení, návrhy systémů atd.). Dále se studenti seznámí se základními postupy pro měření hlavním veličin v energetice (průtoků, teploty, výhřevnosti atd.). Všechny laboratorní úlohy, jež studenti absolvují, vycházejí z reálných aplikací používaných v reálné oblasti energetiky a elektroenergetiky. Laboratorní úlohy budou probíhat na vybraných laboratorních pracovištích.

Požadavky:

základní znalosti z oblasti energetiky, měřících metod a laboratorních úloh ? doporučeno pro studenty magisterského studijního programu

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Laboratorní úloha 1 ? 3 ? FS ČVUT v Praze

Laboratorní úloha 4 ? 6 ? FJFI ČVUT v Praze

Laboratorní úloha 7-9 ? FSI VUT Brno

Laboratorní úloha 10 ? 15 ? FS a FEI VŠB ? TU Ostrava

Laboratorní úloha 16 ? 17 ? CV Řež

Laboratorní úlohy 4-6 a 16-17 budou zaměřeny na laboratorní úlohy využívané v jaderné energetice (měření na výzkumných reaktorech, měření záření a jejich eliminace atd.)

Laboratorní úlohy 1-3, 7-9 a 10-12 budou zaměřeny na oblast klasické energetiky, obnovitelných zdrojů energie a řízení parametrů (např. rozbor paliva, účinnost kotle, měření charakteristik zařízení ? kotle, řízení hladiny v parogenerátoru atd.)

Laboratorní úlohy 13-15 budou zaměřeny na oblast elektroenergetiky (např. charakteristiky generátoru, sítí, solárních kolektorů atd.)

Cíle studia:

The aim of the course is to provide students with basic knowledge of the so-called practical energy from different perspectives, mechanical, electrical and nuclear engineering. Students study selected laboratory tasks, which are used in laboratories and research departments of industrial partners.

Studijní materiály:

příprava k úlohám

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3605206.html