Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

CFD pro tepelnou techniku II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2156026 Z 3 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Rozšiřující kurz CFD zaměřený na praktické řešení problémů s užitím CFD kódů softwaru ANSYS.

Požadavky:

Základní znalosti z mechaniky tekutin a přenosu tepla. Základní schopnosti práce s CFD programy v rozsahu předmětu „CFD pro tepelnou techniku I“.

Osnova přednášek:

Úvod do prostředí WorkBench a preprocesorů SpaceClaim a ICEM. CFD - základní rovnice zachování, diskretizace, řešiče, konvergence, relaxace. Popis laminárního a turbulentního proudění, používané modely. Úvod do postprocesingu (CFD-post). Zkušenosti z výpočetního procesu.

Osnova cvičení:

Praktické aplikace modelování a simulací z oblasti tepelné techniky s využitím preprocesorů SpaceClaim a ICEM, CFD programu ANSYS Fluent a postprocesoru CFD-post.

Cíle studia:

Praktická znalost použití metody CFD při řešení úloh zaměřených na tepelnou techniku v prostředí CFD programů ANSYS.

Cílem předmětu je

1) prohloubit znalosti CFD (ANSYS Fluent)

2) doplnit znalosti z preprocessingu (tvorba geometrie - SpaceClaim; tvorba sítě - ICEM),

3) postprocessing (CFD-Post),

4) doplnit teoretické základy v přímé vazbě na CFD výpočty.

Studijní materiály:

ANSYS Fluent Tutorial Guide. Release 15.0. ANSYS, Inc. November 2013 (resp. novější)

ANSYS Fluent User's Guide. Release 15.0. ANSYS, Inc. November 2013 (resp. novější)

ANSYS Fluent Theory Guide. Release 15.0. ANSYS, Inc. November 2013 (resp. novější)

Workbench User's Guide. Release 14.5. ANSYS, Inc. October 2012

Tutoriály k preprocessoru SpaceClaim a ICEM (součást instalace balíčku ANSYS)

Bakker, A.: Applied Computational Fluid Dynamics, Lectures; 2008. [Citace: 24. 2. 2013] http://www.bakker.org/dartmouth06/engs150/

Kozubková, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 142 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3603206.html