Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Physics 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE5B02PH2 Z,ZK 6 3p+3s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

The course Physics 2 is closely linked with the course Physics 1. Within the framework of this course the students will first of all learn foundations of thermodynamics. Following topic - the theory of waves - will give to the students basic insight into the properties of waves and will help to the students to understand that the presented description of the waves has a universal character in spite of the waves character. Particular types of waves, such as acoustic or optical waves are the subjects of the following section. Quantum mechanics and nuclear physics will complete the student?s general education in physics. The knowledge gained in this course will help to the students in study of such modern areas as

robotics, computer vision, measuring technique and will allow them to understand the principles of novel technologies and functioning of new electronic devices.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Lectures

1.Thermodynamic systems, state variables, temperature, heat, work, internal energy, ideal gas law, heat capacities, 1st and 2nd law of thermodynamics, thermodynamic processes, heat engines, entropy, heat transfer (conduction, convection and radiation), 3nd law of thermodynamics, thermal expansion, kinetic theory of gases.

2.Fundamentals of waves (phase velocity, group velocity, dissipation and dispersion of waves, dispersion relationship) general wave equation. Doppler effect. Wave equation for electromagnetic and acoustic waves, propagation of electromagnetic and acoustic waves.

3.Constructive and destructive interference, coherent waves, diffraction, Huygens? principle.

4.Geometrical optics, light ray, paraxial approximation, Fermat?s principle, reflection and refraction, critical refraction.

5.Wave optics - Fresnel?s and Fraunhofer?s diffraction, interference of light.

6.Polarization and dispersion of light. Anisotropic media, Brewster law, application of polarization, liquid crystals.

7.Introduction to quantum mechanics - black-body radiation, photoelectric and Compton?s effect, Bohr?s model of atom.

8.Wave particle duality, wave function, de Broglie hypothesis, Born probability.

9.Schrodinger?s equation, (free particle, particle in a potential wall, tunnel effect, harmonic oscillator), uncertainty principle.

10.Motion in the central field, quantization of angular momentum, quantum numbers, spin, Fermions and bosons,

Pauli exclusion principle.

11.Band theory of solids (conductors, semiconductors and dielectrics).

12.Lasers, spontaneous and stimulated emission, inverse population.

13.Fundamentals of nuclear physics, (nuclear properties, radioactivity, fission and fusion).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

2. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

3. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

4. Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.

5. Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.

6. Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.

7. Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3485206.html