Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Programming Essentials

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B33PRG Z,ZK 6 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The course focuses on understanding and mastering basic design principles of algorithms. It develops data abstraction coupled with the essential programming patterns. The emphasis is on creating readable and reusable programs.

Požadavky:

None, only basic computer skills like editing ascii files.

Osnova přednášek:

Introduction and course organization, evolution of programming languages.

Algorithm design, the way of writing, flowcharts. Structure of a computer program. Problem decomposition.

Variables, expressions, basic data types and their representation. Type conversions.

Functions, pure and modifiers.

Branching and loops, if-then-else, case, for, while.

Data structures, arrays, strings. Pointers.

I/O operations, reading and writing text and binary files.

Programming styles, coding conventions, estimating complexity of the implementation, asymptotic notation.

Advanced data structures - structs, hash arrays.

Debugging and testing.

Making code human readable and programs reusable.

Overview of programming languages variety.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Allen Downey. Think Python, How to Think Like a Computer Scientist. Green Tea Press

Poznámka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33prg/start

Další informace:
http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33prg/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3481206.html