Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Objektově orientované programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-OOP Z,ZK 4 14KP+4KC česky
Přednášející:
Filip Křikava (gar.)
Cvičící:
Filip Křikava (gar.), Martin Drozdík, Peter Matta, Jan Sliacký, Ivo Strejc
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se seznámí s čistým objektově-orientovaným paradigmatem, jakožto nástrojem pro efektní implementaci kvalitních,evolvabilních business sofwarových systémů. Pochopí jeho základy a naučí se je aplikovat při řešení typických implementačních úloh.Studenti se naučí syntaxi a základy programování v čistě objektově-orientované open-source technologii Pharo. V předmětu budou též představeny další moderní programovací jazyky, které využívají objektově-orientované koncepty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historie a úvod do OOP.

2. Principy a základy jazyka Smalltalk.

3. OO technologie Pharo.

4. Syntaxe a sémantické konstrukty v OO jazycích.

5. Třídy a metatřídy a reflexe.

6. Kolekce, objektové databáze a dotazování.

7. Idiomy a osvědčené vzory, test-driven development.

8. Kvalita kódu a refactoring.

9. Základní návrhové vzory.

10. Architektura čistého OO systému, uživatelské rozhraní.

11. Čistě OO webové frameworky.

12. Srovnávací analýzy hybridních OO programovacích jazyků (C++, Java, C#, Objective C, ...).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí s čistým objektově-orientovaným paradigmatem, jakožto nástrojem pro efektní implementaci kvalitních,evolvabilních business sofwarových systémů. Pochopí jeho základy a naučí se je aplikovat při řešení typických implementačních úloh.Studenti se naučí syntaxi a základy programování v čistě objektově-orientované open-source technologii Pharo. V předmětu budou též představeny další moderní programovací jazyky, které využívají objektově-orientované koncepty.

Studijní materiály:

[1] Nierstrasz, O. - Ducasse, S. - Demeyer, S.: Object-Oriented Reengineering Patterns, Square Bracket Associates, 2009, 978-3952334126,

[2] Kerievsky, J.: Refactoring to Patterns, Addison-Wesley, 2004, 978-0321213358,

[3] Alpert, S. - Brown, K. - Woolf, B.: The Design Patterns Smalltalk Companion, Addison-Wesley Professional, 1998, 978-0201184624,

[4] Merunka, V.: Datové modelování, Alfa Publishing, 2006, 80-86851-54-0,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-OOP/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-OOP/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3470506.html