Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekonomické a manažerské principy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-EMP KZ 4 14KP+4KC česky
Přednášející:
David Buchtela (gar.)
Cvičící:
David Buchtela (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy problematiky ekonomiky podniku a podnikání. V předmětu se studenti seznámí s životnímcyklem podniku, od vzniku podniku a jeho zasazení do ekonomického prostředí státu (ČR), přes řízení majetkové a kapitálové struktury,evidenci hospodářských operací během účetního období, vztah výroby a nákladů produkce podniku, až po hodnocení finančního zdraví podniku a jeho případnou sanaci či zánik.

Požadavky:

Pro předmět nejsou žádné vstupní požadavky.

Osnova přednášek:

1. Podstata ekonomické činnosti. Ekonomické prostředí státu. Ekonomický systém.

2. Tržní principy a základní mikroekonomické pojmy a ukazatele.

3. Podnik a cíle podnikání, primární a odvozené funkce podniku. Životní cyklus podniku. Růst, stabilizace, krize, sanace a zánik podniku.

4. Majetková a kapitálová struktura podniku. Bilanční pravidla.

5. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Účtování vstupů a výstupů výroby.

6. Finanční výkazy, jejich význam a struktura. Techniky finanční analýzy. Zisk, jeho struktura a dělení zisku.

7. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Nákladová funkce.

8. Tvorba cen v tržní ekonomice. Produkční funkce. Zdravotní a sociální pojištění. Náklady na zaměstnance.

9. Fiskální zdroje státního rozpočtu. Systém daní v ČR. Přímé a nepřímé daně.

10. Finanční řízení podniku - krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, hodnocení investic.

11. Řízení (management) podniku. Plánování v podniku. Organizování a organizační struktury.

12. Řízení lidských zdrojů. Osobnost manažera - styly řízení. Time management.

13. Zvaná přednáška z praxe.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na základy problematiky ekonomiky podniku a podnikání. V předmětu se studenti seznámí s životním cyklem podniku,od vzniku podniku a jeho zasazení do ekonomického prostředí státu (ČR), přes řízení majetkové a kapitálové struktury, evidenci hospodářských operací během účetního období, vztah výroby a nákladů produkce podniku, až po hodnocení finančního zdraví podniku a jeho případnou sanaci či zánik.

Studijní materiály:

[1] Vochozka, M. - Mulač, P.: Podniková ekonomika, Grada Publishing, 2012, 978-80-247-4372-1,

[2] Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Grada Publishing, 2012, 978-80-247-4004-1,

[3] Begg, D.: Economics for Business, McGraw-Hill, 2012, 978-0077139452,

[4] Brealey, R., A. - Myers, S. C. - Allen, N. F.: Principles of Corporate Finance, e-book, 2013, 978-0078034763,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-EMP

Předmět EPD je ekvivalentní předmětu EMP. Platí obousměrná náhrada, KOS hlídá, že oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-EMP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3470006.html