Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Knowledge-based Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-ZNS Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Marcel Jiřina (gar.)
Cvičící:
Marcel Jiřina (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction to knowledge-based systems. Taxonomy, options, software tools.

2. Fuzzy logic. Fuzzy sets. Linguistic variables.

3. Fuzzy systems. Fuzzification, inference mechanism, defuzzification. Mamdani and Takagi-Sugeno model.

4. Rule-based and expert systems.

5. Knowledge representation and rules. Semantic networks. Logical frameworks.

6. Decision making under uncertainty. Multi-criteria decision making.

7. Ontology. Acquiring knowledge from experts.

8. Agent-based knowledge systems.

9. Application of artificial neural networks and evolutionary algorithms in knowledge-based systems. Automated acquisition of rules.

10. Case-based reasoning.

11. Model-based reasoning.

12. Case study of a knowledge-based system.

13. Future of knowledge-based systems, new trends.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Students will become familiar with the systems based on knowledge (knowledge-based systems), which are systems that usetechniques of artificial intelligence to solve problems that require human judgment, learning and reasoning from findingsand actions. The course introduces students to the philosophy and architecture of knowledge-based systems to support decision-makingand planning. The course assumes knowledge of set theory, probability theory, artificial neural networks, and evolutionary algorithms.

Studijní materiály:

[1] Akerkar, R. - Sajja, P.: Knowledge-Based Systems, Jones &; Bartlett Learning, 2009, 0763776475,

[2] Kendal, S. - Creen, M.: An Introduction to Knowledge Engineering, Springer, 2006, 1846284759,

[3] Brachman, R. - Levesque, H.: Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann, 2004, 1558609326,

Poznámka:

2++2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3468506.html