Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Web Application Design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-TWA.1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Petr Klán (gar.)
Cvičící:
Petr Klán (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

The basic course of web application development. Initially, the students become familiar with HTTP and its possibilities and partly with some properties of language describing the structure (HTML) and presentation of document on the Web (CSS). These skills provide the necessary basis for the development of Web applications, which will be demonstrated in modern libraries facilitate the development of Web pages applications.

Server side will be demonstrated on PHP technology using frameworks Symfony 2, Doctrine 2.

Developments on the client side will be demonstrated using a JavaScript language with library jQuery and possibly MV* framework AngularJS.

Požadavky:

Znalosti v rozsahu úvodního předmětu Web a multimédia (BI-WMM).Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-TWA

Osnova přednášek:

1. Introduction (web application architecture, HTTP).

2. Introduction of PHP, basics of handling HTTP connections by a web server.

3. OOP in PHP5.

4. Access to databases, separation of database access from the application logic, independence of the database used, MySQL5.

5. Keeping session information over stateless HTTP connections, cookies, sessions.

6. Separation of the presentation part of the application from the application logic, SMARTY templates.

7. Development cycle of a web application.

8. Practical aspects of web application development: Security of PHP applications.

9. Rapid Application Development (RAD) applied to web applications, PEAR, PECL.

10. XML-based technologies, processing XML documents in PHP, differences between PHP4 and PHP5.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Students are able to design and implement a complete web application (both the client side and the server side).PHP is the most popular programming language for writing dynamic web applications, and is used as the primary programminglanguage of this module. Students learn to design and implement, for instance, an e-shop, a gallery, a shared calendar, andso on. Tools for quick and secure application development are introduced.

Studijní materiály:

[1] Powell, T.A.: Web Design: The Complete Reference, Osborne/McGraw-Hill, 2002, 978-0072224429,

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/BI-TWA/

The course assumes the following knowledge prerequisite:

- PHP (basic syntax, OOP extension for working with string data types, databases, load classes, addictions, build the application - Composer),

- javascript ( ... like PHP , ... ).

If the student does not have this knowledge, it can be supplemented by optional courses BI-PHP (recommended for 3rd semester) and BI-PJS (recommended for 4th semester).

Pro opozdilce: Předmět WT1 lze splnit v zastoupení úspěšným absolvováním dvou předmětů: TWA.1 + PHP.

Student, kterému byly z předchozího studia uznány předměty WT1 a WT2, může požádat o uznání předmětu TWA.1.

V případě, že studentovi byl z předchozího studia uznán pouze jeden z předmětů WT1 a WT2, musí absolvovat předmět TWA.1. Před tím si může dle vlastního uvážení zapsat některé z podpůrných volitelných předmětů PHP , PJS a ZWU, aby získal požadované vstupní znalosti pro předmět TWA.1.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TWA/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3467806.html