Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

DB Technologies for Big Data

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-BIG KZ 4 2P+2C
Přednášející:
Josef Gattermayer (gar.)
Cvičící:
Josef Gattermayer (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Students are introduced into the field of Big Data. These are data that the standard relational databases cannot process efficientlydue to the size, and at the same time, their real-time processing can provide information that can have key importance for thecompetitiveness of a company or organization. The course is focused practically. Students learn the most important professionaltechnologies, such as Apache Cassandra, Apache Hadoop, Apache Solr, and others. The course brings to students theoreticalfoundation of algorithms used in Big data systems. In the labs, students learn to develop their own applications on topof these technologies.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction into the Big Data area, motivation, definitions, CAP theorem.

2. Introduction into NoSQL databases, clustering of NoSQL databases.

3. Distributed computing on top of DB using the map-reduce techniques

4. Data model in NoSQL databases.

5. Internal architecture of NoSQL databases.

6. System layers on top of NoSQL databases.

7. Case study

8. 8. Query languages for NoSQL databases.

9. Automatic generation of client application from a DB model.

10. Case study

11. 11. Performance optimization in NoSQL databases.

12. Case study

13. 13. Case study 4.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Students are introduced into the field of Big Data. These are data that the standard relational databases cannot process efficientlydue to the size, and at the same time, their real-time processing can provide information that can have key importance for thecompetitiveness of a company or organization. The course is focused practically. Students learn the most important professionaltechnologies, such as Apache Cassandra, Apache Hadoop, Apache Solr, and others. The course brings to students theoreticalfoundation of algorithms used in Big data systems. In the labs, students learn to develop their own applications on topof these technologies.

Studijní materiály:

[1] Sadalage, P. J. - Fowler, M.: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, Addison-Wesley, 2012, 978-0133036121,

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/BI-BIG/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-BIG/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3464906.html