Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Znalostní systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ZNS Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Marcel Jiřina (gar.)
Cvičící:
Marcel Jiřina (gar.), Magda Friedjungová, Klára Hájková, Ondřej Kužela
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do znalostních systémů. Taxonomie, možnosti, softwarové nástroje.

2. Fuzzy logika. Fuzzy množiny. Lingvistické proměnné.

3. Fuzzy systémy. Fuzzifikace, inferenční mechanizmus, defuzzifikace. Mamdaniho a Takagi-Sugenův model.

4. Pravidlové a expertní systémy.

5. Reprezentace znalostí a pravidel. Sémantické sítě. Logické rámce.

6. Rozhodování za neurčitosti. Vícekriteriální rozhodování.

7. Ontologie. Získávání znalostí od expertů.

8. Znalostní systémy založené na agentech (Agent-based Systems).

9. Využití umělých neuronových sítí a evolučních algoritmů ve znalostních systémech. Automatizované získávání pravidel.

10. Případové usuzování (Case-based reasoning).

11. Usuzování založené na modelech (Model-based reasoning).

12. Případová studie znalostního systému.

13. Budoucnost znalostních systémů, nové trendy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí s tzv. systémy založenými na znalostech (knowledge-based systems), což jsou systémy, které využívajítechniky umělé inteligence při řešení problémů, které vyžadují lidské rozhodování, učení a vyvozování závěrů a akce. Předmětseznamuje studenty s filozofií a architekturou znalostních systémů pro podporu rozhodování a plánování. Předmět předpokládá znalosti z teorie množin, základů teorie pravděpodobnosti, umělých neuronových sítí a evolučních algoritmů.

Studijní materiály:

[1] Akerkar, R. - Sajja, P.: Knowledge-Based Systems, Jones &; Bartlett Learning, 2009, 0763776475,

[2] Kendal, S. - Creen, M.: An Introduction to Knowledge Engineering, Springer, 2006, 1846284759,

[3] Brachman, R. - Levesque, H.: Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann, 2004, 1558609326,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZNS/

2++2

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZNS/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T9:350
Hájková K.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Hájková K.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Čt
místnost T9:303
Hájková K.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Hájková K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

místnost T9:107
Jiřina M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3463706.html