Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Programovací paradigmata

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PPA Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Jan Janoušek (gar.), Petr Máj
Cvičící:
Radomír Polách, Jiří Borský, Petr Máj, Tomáš Pecka, Jan Sliacký, Miroslav Sochor
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod: syntaxe a sémantika programovacích jazyků, platnosti rozsahů, včasné a pozdní vyhodnocování, ortogonalita.

2. Imperativní programovací paradigma: příkazy, datové typy, procedury, předávání parametrů.

3. Objektově orientované programovací paradigma a datové abstrakce.

4. Funkcionální programovací paradigma a lambda kalkul.

5. Sémantické konstrukty funkcionálních programovacích jazyků a jejich implementace. Funkcionální programovací styl.

6. Logické programovací paradigma a formální logika.

7. Sémantické konstrukty logických programovacích jazyků a jejich implementace. Deklarativní programovací styl.

8. Programovací jazyky s omezujícími podmínkami.

9. Dotazovací jazyky. Doménově specifické jazyky.

10. Podpora a jazykové prostředky pro paralelní a distribuované výpočty a synchronizaci v různých programovacíchparadigmatech.

11. Skriptovací jazyky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout přehled a porozumění hlavních programovacích paradigmat. Jsou vysvětleny a srovnány základníprincipy a sémantické koncepty vyšších programovacích jazyků na těchto paradigmatech založených. V oblasti objektově-orientovanéhoparadigmatu navazuje předmět na předmět Objektově-orientované programování. Do větších detailů jsou probírána funkcionální a logická(deklarativní) programovací paradigmata. Vedle vysvětlení základních principů je důraz kladen i na zvládnutí základních praktickýchpříkladů a srovnání a diskuze přínosů a nevýhod jednotlivých paradigmat a důvody pro kombinování těchto paradigmat v rámcimoderních programovacích jazyků. Dále jsou diskutovány implementační aspekty jednotlivých typů programovacích jazyků.

Studijní materiály:

[1] Scott, M. L: Programming Language Pragmatics, 3rd Edition, Morgan Kaufmann, 2009, 978-0123745149,

[2] Sebesta, R. W.: Concepts of Programming Languages, 10th Edition, Addison-Wesley, 2012, 978-0131395312,

[3] Sethi, R.: Programming Languages: Concepts and Constructs, Addison-Wesley, 1996, 978-0201590654,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PPA/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Aplikované funkcionální programování.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PPA/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:303
Sochor M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Sochor M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Polách R.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Út
místnost T9:350
Borský J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Pecka T.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Polách R.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Pecka T.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
St
Čt
místnost T9:303
Sliacký J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Sliacký J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

místnost T9:155
Janoušek J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3461206.html