Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Konceptuální modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-KOM Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Robert Pergl (gar.)
Cvičící:
Robert Pergl (gar.), Ondřej Král, Nikola Rytířová, Marek Suchánek, Michal Valenta
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozvoj dovednosti abstraktního myšlení a přesných specifikací formou konceptuálních modelů.Studenti se budou učit schopnosti rozlišovat klíčové pojmy v doméně, kategorizovat a též určovat správné vazby ve složitých systémech sociální reality, především podnicích a institucích. Studenti se naučí základům ontologického strukturálního modelovánív notaci OntoUML. Dále se naučí vyjadřovat pravidla a omezení každodenní reality pomocí jazyka OCL. Studenti se též naučí základům Enterprise Engineering jakožto discipliny umožňující konceptuální modelování struktury podniků a institucí a jejich procesůa seznámí se s metodikou DEMO. Předmět je též koncipován s ohledem na návaznost softwarových implementací.

Požadavky:

Prerekvizity nejsou. Předmět úzce souvisí s předměty BI-DBS a BI-SI1.

Doporučený volitelný navazující předmět: BI-ZPI.

Osnova přednášek:

1. Úvod do konceptuálního modelování.

2. Úvod do OntoUML.

3. Sortals a Non-Sortals v OntoUML.

4. Postup modelování v OntoUML.

5. Vztahy celek-část v OntoUML.

6. Relace v OntoUML.

7. Aspekty v OntoUML.

8. Jazyk OCL a specifikace omezení a pravidel.

9. Formální základy Enterprise Engineering.

10. Metoda DEMO.

11. Modely Actor Transaction Diagrams v DEMO.

12. Modely Process Specification Diagrams v DEMO.

13. Shrnutí konceptuálního modelování podniků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na rozvoj dovednosti abstraktního myšlení a přesných specifikací formou konceptuálních modelů.Studenti se budou učit schopnosti rozlišovat klíčové pojmy v doméně, kategorizovat a též určovat správné vazby ve složitých systémech sociální reality, především podnicích a institucích. Studenti se naučí základům ontologického strukturálního modelovánív notaci OntoUML. Dále se naučí vyjadřovat pravidla a omezení každodenní reality pomocí jazyka OCL. Studenti se též naučí základům Enterprise Engineering jakožto discipliny umožňující konceptuální modelování struktury podniků a institucí a jejich procesůa seznámí se s metodikou DEMO. Předmět je též koncipován s ohledem na návaznost softwarových implementací.

Studijní materiály:

[1] Guizzardi, G.: Ontological Foundations for Structural Conceptual Models, Telematica Instituut Fundamental Research Series, 2005, 90-75176-81-3,

[2] Dietz, J. L. G.: Enterprise Ontology: Theory and Methodology, Springer, 2006, 978-3-540-29169-5,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2297

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Modelování ekonomických procesů.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2297
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T9:107
Pergl R.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:348
Valenta M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

místnost T9:350
Suchánek M.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Suchánek M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Suchánek M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Valenta M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3459806.html