Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Finanční trhy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-FTR.1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Pavla Vozárová (gar.)
Cvičící:
Pavla Vozárová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Finanční sektor prošel v nedávné minulosti hlubokou transformací, která přinesla rozvoj strukturovaných produktů, změnu pohledu na problematiku kreditního rizika, globalizaci obchodních aktivit a s tím související zvýšený důraz na využití matematických a informatických nástrojů a jejich správnou aplikaci. Mnoho firem potřebuje pro správu svých finančních aktivit absolventy technických oborů, kteří mají dostatečné znalosti ICT a matematiky, ale zároveň rozumí problematice finančních trhů. Kurz Finanční trhy proto zahrnuje jak popis fungování finančních trhů a stím spojené ekonomické teorie, tak přehled matematických a statitických nástrojů, které se v této oblasti používají.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní přehled finančního systému.

2. Úroky, peněžní trh, trh s dluhopisy.

3. Akciové a devizové trhy.

4. Modelování finančních časových řad.

5. Ohodnocování investic, riziko, hodnota portfolia, CAPM model.

6. Teorie efektivních trhů, vydávání cenných papírů.

7. Vyplácení dividend, kapitálová struktura a hodnota společnosti.

8. Kreditní riziko.

9. Risk management a finanční deriváty - futures a forward kontrakty.

10. Risk management a finanční deriváty - oceňování opcí.

11. Finanční instituce a finanční krize, role centrální banky.

12. Shrnutí a opakování.

Osnova cvičení:

- Úrokový počet, oceňování dluhopisů

- Oceňování akcií

- Modelování finančních časových řad

- Ohodnodování investic, riziko, hodnota portfolia, CAPM model

- Finanční deriváty: futures a forward kontrakty, oceňování opcí

Cíle studia:

Finanční sektor prošel v nedávné minulosti hlubokou transformací, která přinesla rozvoj strukturovaných produktů,změnu pohledu na problematiku kreditního rizika, globalizaci obchodních aktivit a s tím související zvýšený důraz na využití matematických a informatických nástrojů a jejich správnou aplikaci. Mnoho firem potřebuje pro správu svých finančních aktivit absolventy technických oborů, kteří mají dostatečné znalosti ICT a matematiky, ale zároveň rozumí problematice finančních trhů. Cílem kurzu je seznámit studenty s danou problematikou, zejména s jejími ekonomickými aspekty a s používanými matematickými nástroji. Získané dovednosti budou aplikovány s využitím dostupných informačních technologií.

Studijní materiály:

[1] Mishkin, F. S. - Eakins, S. G.: Financial Markets &; Institutions, 7th Edition, Prentice Hall, 2012, 978-0132136839,

[2] Brealey, R. A. - Myers, S. C. - Allen, F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2011, 978-0073530734,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete nahttps://courses.fit.cvut.cz/BI-FTR/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-FTR/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-1435
Vozárová P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
zasedačka 1435
místnost T9:348
Vozárová P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Vozárová P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost TH:A-s135
Vozárová P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3459506.html