Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Safety in Electrical Engineering 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M13BP3 Z 0 2P+2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Predmet seznamuje studenty s riziky a prícinami úrazu elektrickym proudem, s bezpecnostními predpisy pro obsluhu a práci na elektrickych zarízeních, s ochranami pred úrazem elektrickym proudem, se zásadami bezpecného chování pri práci s vysokym napetím a s první pomocí pri úrazu elektrickym proudem. Studenti získají potrebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro cinnost na CVUT FEL (Príkaz dekana c.1/2007).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13BP3

Požadavky:

Podmínky zápoctu: 100% úcast na cviceních a na prednáskách Písemné prezkousení (test)

Osnova přednášek:

1. Odborná zpusobilost v elektrotechnice. Rizika a príciny úrazu. Symbolika a oznacování. Bezpecnostní parametry a usporádání elektrického zarízení. Elektromagnetická kompatibilita.

2. Bezpecná obsluha a práce, oprávnení osob. Bezpecnost elektrickych a elektronickych predmetu. Bezpecnostní opatrení pri práci se zdroji vysokych napetí. První pomoc pri úrazu elektrickym proudem.

3. Opakované skolení BOZP je provádeno podle predlohy „Osnovy skolení BOZP pro zamestnance a studenty CVUT v Praze“.

Osnova cvičení:

Cvicení zajistuje praktické procvicení prednásené látky z oblasti bezpecnosti elektrického zarízení v souladu s pozadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentu CVUT FEL. 1. Bezpecnost v laboratorích CVUT FEL. Praktické ukázky bezpecnostních prvku uzívanych v laboratorích se zvysenym nebezpecím úrazu elektrickym proudem.

2. Písemné prezkousení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Záznam o získané elektrotechnické kvalifikaci do indexu. Zápocet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

ČSN 33 200-4-41

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3401206.html