Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt z vodního hospodářství 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141PVH1 KZ 5 4C česky
Korekvizita:
Hydraulika (141HYA)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Hydraulika (141HYA)
Přednášející:
Aleš Havlík, Ivana Marešová
Cvičící:
Martin Králík, Aleš Havlík, Ivana Marešová, Petr Sklenář
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Návrh technického zásahu na vodním toku. Důraz bude rovněž kladen na nové trendy v projekční praxi v rámci automatizace projektování v inženýrské činnosti s uplatněním geografických informačních systémů.

Požadavky:

V předmětu jsou vyžadovány znalosti z 141HYA,141HYKV; nutno absolvovat předmět do zápisu bakalářské práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Být schopen aplikace teoretických znalostí při práci na samostatném vodohospodářském projektu z oblasti vodních toků.

Studijní materiály:

Raplík M., Výbora P., Mareš K.: Úprava tokov, Alfa, Bratislava 1989

Mareš K.: Úpravy toků (Navrhování koryt), Skritum ČVUT, Praha 1988 a další dotisky

Patočka C., Macura L. a kol.: Úpravy toků, Technický průvodce 36, SNTL, Praha 1989

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3337206.html