Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Matematická analýza B 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818MAB2 Z,ZK 7 2+4 česky
Přednášející:
Petr Kubera (gar.)
Cvičící:
Petr Kubera (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Primitivní funkce - základní vlastnosti, metoda per partes, substituce, primitivní funkce k racionálním funkcím a dalším základním typům funkcí. Newtonův a Riemannův integrál, jejich vztah, konvergence integrálu. Některá aplikace určitého integrálu - obsah rovinné oblasti, délka křivky, objem a povrch rotačního tělesa.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Primitivní funkce - základní vlastnosti

2. Metoda per partes

3. Substituce

4. Primitivní funkce k racionálním funkcím a dalším základním typům funkcí

5. Newtonův a Riemannův integrál, jejich vztah

6. Konvergence integrálu

7. Některé aplikace určitého integrálu - obsah rovinné oblasti

8. Některé aplikace určitého integrálu - délka křivky

9. Některé aplikace určitého integrálu - objem a povrch rotačního tělesa

Osnova cvičení:

Osnova cvičení odpovídá struktuře přednášek.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní pojmy matematické analýzy.

Schopnosti:

Dokazovat matematické věty a řešit úlohy matematické analýzy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dontová, E. Matematika I. Vyd. 3. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02938-7.

[2] Dontová, E. Matematika II. Vyd. 2. Praha : ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02295-1.

[3] Pelantová, E., Vondráčková, J. Cvičení z matematické analýzy: integrální počet a řady. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-02524-1.

Doporučená literatura:

[4] Děmidovič, B.P. Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy.1. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. ISBN 80-7200-587-1.

[5] Rektorys, K. Přehled užité matematiky. II. 7. vyd. Praha : Prometeus, 2000. ISBN 80-7196-181-7.

[6] Rektorys, K. Přehled užité matematiky. I. 7. vyd. Praha : Prometeus, 2000. ISBN 80-7196-180-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3197306.html