Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Řízení lidských zdrojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSRLZA KZ 3 1+1 česky
Přednášející:
Petra Hospodková (gar.)
Cvičící:
Petra Hospodková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními souvislostmi v oblasti řízení lidských zdrojů, přičemž jsou hledána a studována specifika či odlišnosti pro zdravotnictví. Předmět dále seznamuje studenty se základními principy nastavení českého zdravotního systému, zdůvodňuje proč jsou lidské zdroje důležité. Další diskutovanou oblastí je např. hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace na řízení lidských zdrojů. a způsoby stanovení personálních cílů - efektivnost, etika.

Na cvičeních bude proveden praktický nácvik některých teoreticky probraných dovedností, přičemž praktickým výstupem pro studenty je sestavení vlastního CV, motivačního dopisu a simulace výběrového řízení.

Požadavky:

Požadavky:

1.Max. 1 absence na seminářích.

2.Povinná účast na přednáškách externích vyučujících (odborníci z praxe).

3.Získání minimálně 50 bodů ze 100 možných. Body je možno získat následovně:

a.Závěrečný test (max 70 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu student musí získat minimálně 35 bodů z tohoto testu.

b.Týmové práce na seminářích (30 bodů CPPP)

Osnova přednášek:

1.Řízení lidských zdrojů - úkoly, podmínky, cíle

2. Vedení a řízení (modely řízení lidských zdrojů, cíle a aktivity, styly vedení, leadership)

3.Týmová práce a techniky její podpory

4.Kritéria personálního výběru, formulace parametrů, požadavky na CV a motivační dopis

5.Právní povinnosti zaměstnavatele, typy pracovně-právních smluvních vztahů

6.Řízení a hodnocení pracovního výkonu

7.Rozvoj zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, management lidských zdrojů ve specifických podmínkách.

Osnova cvičení:

1.Úvod do předmětu

Pracovní typologie, motivace

(test týmových rolí, týmové hry, test motivačních faktorů, diskuse na téma motivační program v privátním sektoru vs veřejné zdravotnictví)

2.Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení I.

Zadání souvislé úlohy na seminářích (výpočet potřeby kapacitního obsazení, návrh na rozmístění zaměstnanců, plánování provozu)

3.Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení II.

Pokračování v souvislé úloze (návrh na náboru zaměstnanců, sestavení časového plánu pro jednotlivé ordinace)

4. Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení III

Pokračování v souvislé úloze (dokončení časového plánu pro jednotlivé ordinace v xls., výpočet mzdových nákladů)

5. Vyhodnocení závěrečných prací a souvislé úlohy na seminářích

6. Motivační dopis, životopis, assessment centrum

(sestavení vlastního CV, zásady pro psaní motivačního dopisu, cvičení na assessment centra)

7.Motivační dopis, životopis, assessment centrum

(diskuse návrhů, trh práce)

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se řízením lidských zdrojů, které má strategickou povahu a není jen záležitostí personalistů. V předmět se zaměřuje na problematiku intelektuálního kapitálu, získávání a výběr pracovníků, počítačové personální informační systémy, problematika emoční inteligence, nové formy odměňování. Důraz je kladen na motivaci a řízení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoj pracovníků, péče o pracovníky, organizační kultury, úlohy personálního útvaru ve zdravotnictví.

Studijní materiály:

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

ŠAFRÁNKOVÁ, Jana Marie a Martin ŠIKÝŘ, ed.Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development: Současné trendy a výzvy moderního řízení a rozvoje lidských zdrojů. Prague: Czech Technical University in Prague, Masaryk Institute of Advanced Studies, 2014. ISBN 978-80-01-05660-8.

KUBÁTOVÁ, Jaroslava.Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN

978-80-244-3397-4.

VÉVODA, Jiří.Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4732-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-433_N
Hospodková P.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
Út
místnost KL:B-220_N
Hospodková P.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-433_N
Hospodková P.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3177606.html