Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Publikační systém LaTeX

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818PSL Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Jiří Fišer (gar.)
Cvičící:
Jiří Fišer (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Sazba odborných textů v LaTeXu se zaměřením na strukturovaný popis dokumentu. Student v kurzu získá všechny nezbytné informace pro vytvoření typograficky kvalitní bakalářské práce (včetně sazby matematiky a fragmentů zdrojového kódu, správy a sazby citací, apod.), resp. pro využití LaTeXu pro sazbu odborných článků s použitím předdefinovaných stylů.

Požadavky:

Vstupní podmínky: kurs nemá žádné předběžné podmínky (předpokládá však alespoň elementární znalosti typografie, např. z kursu interaktivních textových editorů).

Osnova přednášek:

1. Sazba hladkého textu

2. Základní odstavcová prostředí (včetně výčtů)

3. Tvorba vlastních příkazů a prostředí

4. Boxy a pozicování textu

5. Sazba matematiky

6. Sazba tabulek a plovoucí prostředí

7. Grafika (vektorová i bitmapová)

8. Odkazy a hypertext

9. Tvorba prezentací v LaTeXu (beamer)

10. Správa citací, rejstřík, glosář

11. Alternativní editory (LyX)

Osnova cvičení:

1. Sazba hladkého textu

2. Základní odstavcová prostředí (včetně výčtů)

3. Tvorba vlastních příkazů a prostředí

4. Boxy a pozicování textu

5. Sazba matematiky

6. Sazba tabulek a plovoucí prostředí

7. Grafika (vektorová i bitmapová)

8. Odkazy a hypertext

9. Tvorba prezentací v LaTeXu (beamer)

10. Správa citací, rejstřík, glosář

11. Alternativní editory (LyX)

Cíle studia:

Znalosti:

Uživatelská znalost LaTeXu, znalost LaTeX editorů.

Schopnosti:

Sazba odborných textů podle existujících stylů vytváření vlastních strukturálně orientovaných příkazů a prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Rybička, J. LaTeX pro začátečníky. 3. vydání. Konvoj : Brno. ISBN: 80-7302-049-1.

Doporučená literatura:

[2] Kopka H.; Daly P.W. LaTeX - kompletní průvodce. Computer Press. 2004. ISBN: 80-722-6973-9.

Studijní pomůcky:

Počítačová laboratoř, software: TeX-Live, LaTeX editor: TeXMaker, Kile, apod.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3169806.html