Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zásobování teplem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151121 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Zdeněk Funda, Tomáš Dlouhý (gar.), Michal Kolovratník, Martin Neužil, Pavlína Zimmermannová
Cvičící:
Zdeněk Funda, Tomáš Dlouhý (gar.), Michal Kolovratník, Martin Neužil, Pavlína Zimmermannová
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o způsobech zajištění potřeby tepla pro bytovou a komunální sféru s důrazem na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Jsou probírany základní typy energetických zdrojů a možnosti jejich uplatnění. Pozornost je věnována též problematice návrhu a provozu tepelných soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1 Úvod do teplárenství

2 Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty

3 Výtopny, typy kotlů pro výtopny

4 Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren

5 Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory

6 Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly

7 Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě

8 Dimenzování průměru potrubí

9 Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla

10 Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení

11 Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla

12 Regulace provozu teplárenských soustav

13 Perspektivy kombinované výroby elektřiny a tepla

Osnova cvičení:

Osnova cvičení koresponduje s osnovou přednášek, jak je uvedeno níže. Na cvičení jsou řešeny příklady vztahující se k jednotlivým kapitolám.

1 Úvod do teplárenství

2 Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty

3 Výtopny, typy kotlů pro výtopny

4 Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren

5 Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory

6 Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly

7 Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě

8 Dimenzování průměru potrubí

9 Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla

10 Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení

11 Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla

12 Regulace provozu teplárenských soustav

13 Perspektivy kombinované výroby elektřiny a tepla

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kadrnožka J., Ochrana B.: Teplárenství. Akademiské nakladatelství CERM Brno 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T4:B1-531
Neužil M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115
místnost T4:B1-531
Neužil M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12115
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3158606.html