Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Programování v C/C++

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B36PJC KZ 4 2P+2C+2D česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Programování v jazyku C/C++ (A7B36PJC)
C Programming Language (BE5B99CPL)
Přednášející:
Karel Richta (gar.)
Cvičící:
Karel Richta (gar.), Jan Brabec, Radek Havlíček, Martin Jeřábek, Jiří Kašpar, Marek Szeles
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je základním kurzem programování v C a C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány datové typy jazyků C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Po splnění předmětu by měl být sudent schopen programovat komplexní aplikace v C/C++.

Požadavky:

Předpokládají se znalosti objektových principů a základních algoritmů.

Osnova přednášek:

1. Základní rysy jazyka C/C++.

2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.

3. Příkazy, standardní vstup a výstup.

4. Funkce, makra, preprocesor.

5. Pole, ukazatele, reference.

6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.

7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C.

8. Třídy a objekty.

9. Dědičnost, dynamicky vázané metody.

10. Abstraktní třídy, RTTI.

11. Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny.

12. Vlákna, paralelní běh, synchronizace.

13. Sokety, komunikace po síti, procesy.

14. Procesy, stavy procesu, zombie.

Osnova cvičení:

1. Překlad zdrojových kódů a Makefile

2. Číselné soustavy a binární reprezentace proměnných

3. Strukturované datové typy

4. Práce se vstupem a výstupem

5. Funkce a parametry

6. Ukazatele a pole

7. Dynamická alokace paměti, memory leaky

8. Ukazatele na funkce

9. Přetěžování operátorů

10. Dědičnost a polymorfismus

11. Polymorfismus, návrhové vzory

12. Úvod do šablon

13. Vlákna, synchronizace

14. Procesy

Cíle studia:

Cílem předmětu je aby studenti po splnění předmětu byli schopni programovat komplexní aplikace v C/C++.

Studijní materiály:

[1] Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.

[2] Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad).

[3] Herout, P.: Učebnice jazyka C. KOPP.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pjc/start

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pjc/start
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-310
Szeles M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost KN:E-310
Jeřábek M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost T2:H1-130

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice haly
AlgDejvice - Veřejná
místnost T2:H1-130
Havlíček R.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice haly
AlgDejvice - Veřejná
místnost T2:H1-131
Kašpar J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice haly
AlgDejvice
St
místnost KN:E-107
Richta K.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
Čt
místnost KN:E-310
Havlíček R.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost KN:E-310
Havlíček R.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost KN:E-310
Havlíček R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130206.html