Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ocelové konstrukce průmyslových staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134OK3S Z,ZK 4 2P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

V předmětu se prohlubují znalosti pro navrhování stavebních ocelových nosných konstrukcí se zaměřením zejména na průmyslové a energetické stavby. Podrobně se probírají vlastnosti ocelí, jejich výběr pro nosné konstrukce, spolehlivost návrhu ocelových konstrukcí, stabilita a únosnost tlačených celistvých a členěných prutů, stabilita nosníků při ohybu, kroucení prutů, únava, spoje, zásady navrhování ocelobetonových nosníků podle teorie pružnosti a plasticity a tenkostěnné, za studena tvarované prvky. Rozšiřují se rovněž znalosti v oblasti navrhování průmyslových hal, stožárů, komínů, technologických konstrukcí, lešení, zásobníků a nádrží. Absolventi získají schopnost aplikace navrhování ocelových konstrukcí pro průmyslové stavby.

Požadavky:

Ukončení bakalářského studia v oboru stavebního inženýrství s titulem Bc.

Osnova přednášek:

1. Konstrukční ocel, spolehlivost návrhu, zatížení průmyslových staveb.

2. Tažené a tlačené pruty, stabilita, vzpěrná únosnost.

3. Boulení průřezů 4. třídy, členěné pruty.

4. Ohýbané nosníky, stabilita za ohybu, boulení ve smyku.

5. Ocelobetonové konstrukce

6. Kroucení, kombinace namáhání, spoje.

7. Únava ocelových konstrukcí.

8. Pomocné konstrukce, lešení.

9. Halové stavby - jeřáby.

10. Střešní ztužení haly, vetknuté patky, ztužení stěn.

11. Stožáry (VVN), věže, komíny.

12. Technologické konstrukce - stavby pro energetiku.

13. Zásobníky, nádrže.

Osnova cvičení:

1. Návrh stojky a příčle ocelového plnostěnného rámu včetně imperfekcí a vlivu II. řádu.

2. Návrh nosníku jeřábové dráhy

3. Návrh kruhového zásobníku

Cíle studia:

Dosažení hlubokých znalostí v oblasti navrhování ocelových konstrukcí pro průmyslové stavby.

Studijní materiály:

1. Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1

2. Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011

3. Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, 438 p.

4. Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3128606.html