Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zakládání staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135ZSVT Z,ZK 5 2P+2C česky
Korekvizita:
Geologie a mechanika zemin (135GEMZ)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Geologie a mechanika zemin (135GEMZ)
Předmět je náhradou za:
Zakládání staveb E (135ZSE)
Přednášející:
Jan Masopust (gar.), Josef Jettmar (gar.), Jan Kos (gar.), Jan Valenta (gar.), Jan Masopust
Cvičící:
Jan Kos (gar.), Jan Valenta (gar.), Alexandr Butovič, Kristýna Čápová, Tereza Hamouzová, Lucie Hausmannová, Jiří Herza, Taťana Holoušová, Daniel Jirásko, Jan Masopust, Jan Salák, Jiří Svoboda, Radek Vašíček
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie

Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy

Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů

Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot

Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot

Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot

Mikropiloty, kotvy, technologie

Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny

Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam

Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody

Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků

Odvodňování stavebních jam

Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

Požadavky:

Požaduje se zvládnutí základních pojmů v oblasti zakládání staveb, pochopení rozdílnosti přístupu (oproti ostatním klasickým stavebním materiálům) k návrhu a posouzení základových prvků. Požaduje se znalost technologických aspektů provádění jednotlivých základových prvků a konstrukcí, jejich výhod nevýhod ve srovnání s ostatními technologiemi. Požaduje se zvládnutí základních analytických výpočetních metod pro statické posouzení základových prvků a konstrukcí.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studie je jednak seznámení se s konkrétní problematikou zakládání staveb, jednak zvládnutí základních metod technologie provádění jednotlivých prvků a konstrukcí a využití metod jejich statického posouzení.

Studijní materiály:

!Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.

!Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.

!Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.

?Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.

?Geotechnika: časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.

Poznámka:
Další informace:
www.zakladani.cz
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-476

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
Út
St
místnost TH:B-481

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-585

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
Čt
místnost TH:C-221

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C221
místnost TH:B-481

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-476

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3125606.html