Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Španělský jazyk - konverzace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSJK Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích.

Požadavky:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a písemné vypracování 4 domácích úloh.

Osnova přednášek:

1. Španělsko. Autonomní oblasti. Podmiňovací způsob.

2. Jaký jsem a jací jsou Španělé? Popis osoby, vlastnosti. Slovesa být (ser, estar, hay). Přídavná jména se změnou významu.

3. Bydlení. Byt a jeho zařízení. Rozkazovací způsob - tykání. Úkol č. 1 - Recept.

4. Sport. Španělské a baskické sporty. Předložky.

5. Volný čas. Kultura, filmy. Minulý čas předpřítomný.

6. Cestování. Názvy zemí a národností. Minulý čas předpřítomný.

7. Psaní dopisů, e-mailů, vzkazů. Úkol č. 2 - Dopis.

8. Svátky ve Španělsku. Tradice a zvyky. Podmiňovací způsob. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

9. Dopravní prostředky. Prázdniny, dovolená. Minulý čas jednoduchý.

10. Blahopřání. Vyjadřování požadavku, přání. Subjuntiv - úvod. Úkol č. 3 - Slavná osobnost.

11. Zdraví. Nemoci. Lidské tělo. Subjuntiv.

12. Latinská Amerika. Úkol č. 4 - Moje prázdniny.

13. Příběh. Minulé časy.

14. Souhrnné opakování. Neformální rozhovor. Hodnocení úkolů. Zápočty.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Macíková, O./Mlýnková, L.: Domluvíte se španělsky? NS Svoboda 2008.

Macíková, O./Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny - 1. díl, Computer Press Brno 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3123606.html