Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Procesní modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PROM KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Marek Kalika (gar.)
Cvičící:
Marek Kalika (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Definice procesu, Role, KPI's (klíčové metriky), oblasti. Procesní mapa, definice, účel, názorné příklady a ukázky, doporučení a standardy, SIPOC. Procesní model, definice, účel, postupy a nástroje, statické a dynamické modely. Jazyk BPMN, syntaxe a sémantika, procesní toky. Realizace praktických příkladů, As-Is, To-Be, optimalizace a vyhodnocování.

Požadavky:

Doporučeny znalosti ze systémové analýzy a teorie grafů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má za cíl seznámit studenty s procesy jejich identifikaci, dokumentaci, modelováním a jejich optimalizací. Student porozumí rozdílům mezi procesem a projektem, teoreticky i prakticky vytvoří procesní mapy na základě jazyka BPMN. Na praktických příkladech budou provedeny dynamické simulace navržených procesů a jejich vyhodnocení.

Studijní materiály:

Řepa, Václav: Podnikové procesy :procesní řízení a modelování, Praha: Grada, 2007,

ISBN 978-80-247-2252-8

http://www.bpmn.org/

Manuály pro QPR Process Guide

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3123506.html